خدمات پیمانکاران
 

 

پيمانکاران محترم در صورت تمايل مي توانند بامراجعه به بخش خدمات الکترونيک سايت/ و تکميل فرم درخواست عضويت در سيستم اتوماسيون و يا فشردن آيکون زير به عضويت اتوماسيون اداري اين شرکت درآمده و پس از اين مکاتبات خود را با شرکت بدون مراجعه حضوري و از طريق سايت و از قسمت ورود به سامانه انجام دهند.

 

همچنين مراجعين محترم در صورت ارسال نامه به شرکت آب و فاضلاب روستايي و دريافت رسيد نامه مي  توانند با مراجعه به بخش خدمات/ پيگيري نامه و خدمات الکترونيک، نسبت به پيگيري آن اقدام فرمايند.

 

راهنماي مراجعين محترم و پيمانكاران به معاونت طرح و توسعه شركت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين

 

مدارك لازم جهت تائيد قرارداد

 1. اصل و كپي تاييديه سازمان مديريت و برنامه ريزي

 2. اصل و كپي صورتجلسه كميسيون معاملات

 3. ريز متره و برآورد مالي پروژه

 4. نقشه اجرايي پروژه

مدارك مورد نياز جهت ارائه و تائيد صورت وضعيت موقت

 1. کپی قرارداد

 2. صورت وضعیت (که به امضای پیمانکار شهرستان و ماظر منطقه برسد)

 3. فتوکپی صورتحساب

 

مدارك مورد نياز جهت تائيد و ارائه صورت وضعيت قطعي

 1. ارائه قبض انبار جنسهاي برگشتي پروژه ها

 2. اصل قرارداد

 3. صورتجلسه تحويل موقت امضاء‌شده توسط پيمانكار ، مدير شهرستان و ناظر منطقه

 4. كپي صورت وضعيت هاي موقت قبلي

 5. صورت وضعيت قطعي كه به تائيد مدير شهرستان و ناظر منطقه رسيده باشد

 

مدارك لازم جهت دريافت 10 % حسن انجام كار بعد از سپري شدن مدت حسن انجام كار قيد شده در قرارداد

 1. كپي قرارداد

 2. كپي صورتجلسه تحويل موقت

 3. صورتجلسه تحويل قطعي

 4. نامه شهرستان مبني بر عدم وجود نقص فني در پروژه مذکور

 

ویرایشگر:نگین نجفی زادگان
تاريخ بروزرساني :1397/04/31