اقدامات انجام شده در حوزه GIS

 

  • برگزاري دوره آموزشي GIS در دو گروه مديران و کارشناسان براي 50 نفر از پرسنل شرکت

 

تاريخ بروزرساني :1397/04/31 

ویرایشگر:نگین نجفی زادگان