گالری تصاویر

 

آزمايشگاه کنترل کيفي استان قزوين

1394/01/28

 

حفر چاه عميق

1394/03/11

 

فونداسيون مخزن هوايي

1394/03/28

 

فونداسيون مخزن زميني

1394/04/20

 

مخزن زميني

1394/04/22

 

مخزن هوايي

1394/05/02

ویرایشگر: فاطمه فیضی

تاریخ بروزرسانی: 1397/04/31