Slide thumbnail
25 مهر
دوره آموزشی نمونه برداران آب آشامیدنی روستاهای استان قزوین برگزار شد

دوره آموزشی یک روزه ویژه نمونه برداران به منظور بازآموزش آنان برای حفظ و ارتقای کیفیت آب آشامیدنی در مناطق روستایی استان قزوین برگزار شد.


10 مهر
کارگاه آموزشی تشکیل مجمع خیرین آبرسان استان قزوین برگزار شد

کارگاه یک روزه آموزشی مجمع خیرین آبرسان استان قزوین در دو رده ی مجزای کارشناسی و مدیریتی در شرکت آب و فاضلاب استان قزوین با حضور مهندس محسن مصلح، مدرس و مدیر مجمع خیرین آبرسان استان فارس برگزار شد.


7 مهر
افتتاح مجتمع تامین آب آشامیدنی روستایی چنگال دشت

همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، پروژه تامین آب آشامیدنی روستایی چنگال دشت بخش الموت غربی شهرستان قزوین برای برخورداری اهالی سه روستای چنگال دشت، بازرگاه و علندر با حضور مقام های محلی، استانی و سپاهی افتتاح شد.


29 مهر
فراخوان مناقصه های عمومي يك مرحله اي شماره 26/98 و 27/98

فراخوان مناقصه های عمومي يك مرحله اي شماره 26/98 و 27/98


13 شهریور
فراخوان مزایده عمومي فروش بدنه کنتورهای آب شرب مستعمل شماره02 /98

فراخوان مزایده عمومي فروش بدنه کنتورهای آب شرب مستعمل شماره02 /98


9 شهریور
فراخوان مناقصه های عمومي يك مرحله اي شماره 21/98 تا 25/98

فراخوان مناقصه های عمومي يك مرحله اي شماره 21/98 تا 25/98


RSS