((اهم عملکرد شرکت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين در راستاي تحقق شعار سال 1392 ))

حماسه سياسي ، حماسه اقتصادي

  • انجام آزمون هاي فيزيکو شيميايي، آزمون هاي ميکروبي ، آزمون هاي هتروتروف و کدورت سنجي طبق استاندارد
  • انجام آزمون هاي ريز آلاينده توسط بخش خصوصي
  • تمديد گواهي نامه PT
  • نصب کلرزن در روستاهايي که جديداً تحت پوشش قرار مي گيرند و به صورت دستي کلرزني مي شوند
  • نصب سامانه هاي سنجش online جهت اندازه گيري برخي پارامترها
  • برگزاري دوره هاي آموزشي آبداران
  • شستشو و گندزدايي کليه مخازن روستايي
  • شستشوي حداقل 20 درصد شبکه و خط انتقال مطابق دستورالعمل شرکت مهندسي
  • خريد و نصب سيستم پيام کوتاه براي دتکتور هاي موجود

ویرایشگر : فاطمه فیضی

تاریخ بروزرسانی:1397/04/23