سازمان بالادستي

 

شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور

شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در سال 1371 به استناد ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و در جهت تحقق مفاد ماده (14) قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب در هيئت دولت مصوب گرديد و بر اساس پيشنهاد وزارت نيرو، اساس‌نامه مادر تخصصي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور به تاييد سازمان مدير يت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي رسيد.

هدف از تشكيل شركت، ساماندهي فعاليت‌هاي تصدي وزارت نيرو در امور آب و فاضلاب شامل مديريت صحيح، نظارت و ارزيابي عملكرد، هدايت و راهبري، افزايش بازدهي و بهره‌وري و استفاده مطلوب از امكانات شركت‌هاي زيرمجموعه در چارچوب سياست‌هاي وزارت نيرو و همچنين كارگزاري وزارت نيرو براي انجام نظارت‌ها و تدوين برنامه‌ها تدوين گرديد

اطلاعات تماس

آدرس :ايران - تهران بلوار كشاورز - كوچه شهيد برادران عبدالله زاده (دهكده سابق) - ساختمان شماره6 - ساختمان امير كبير

تلفن : 89600000

فکس: 88953339

وبگاه : www.nww.ir

پست الكترونيكي وزارت نيرو: info@nww.ir

 

وزارت نيرو

وظايف وزارت نيرو در قانون تاسيس آن که درتاريخ 28/11/1353 به تصويب مجلس سناي وقت رسيد، مشخص شده است. اما با گذشت زمان و وقوع انقلاب اسلامي ايران دربيست ودوم بهمن ماه سال هزاروسيصدوپنجاه وهفت و سايرقوانين اصلاحيه که در تاريخچه به آنها اشاره شد؛ دچار تغييرات شده است. ولي هم اکنون(سال 1386 ) شرح وظايف وزارت نيرو در شش محور  بخش آّب ، بخش آب و فاضلاب ، بخش برق ، بخش انرژي هاي تعريف پذير ،بخش پشتيباني فني و مهندسي و  بخش برنامه ريزي و نيروي انساني قابل تعريف است.

 اطلاعات تماس

آدرس : تهران، خيابان ولي عصر، ابتداي بزرگراه نيايش، پلاك 4 - ساختمان وزارت نيرو ، كدپستي: 1996832611

وبگاه :  http://moe.gov.ir

پست الكترونيكي وزارت نيرو:     info@moe.gov.ir

تلفن‌خانه: 81606000 - 81606001 - 81606002 - 81606003

تلفن ارتباطات مردمي وزير : 81606640

تلفن گوياي ارتباط با صندوق صوتي وزير نيرو:  88644850

 

ویرایشگر : فاطمه حکاکیان

تاریخ بروزرسانی:1398/8/08