منشور اخلاقي

 

ما خدمتگزاران (مديران و کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين) به منظور تکريم و جلب رضايت ارباب رجوع که همانا رضايت پروردگار يکتاست ، خود را متعهد بلکه مفتخر به خدمت صادقانه به مردم دانسته و اعتقاد داريم که صيانت از منابع حياتي آب مهمترين تعهد ماست و بدين ترتيب متعهد مي شويم در تمام مراحل از طراحي تا اجراء و توزيع اين منبع حياتي امانت دار باشيم و در اين راستا بر باورهاي زير هم پيمان و استوار خواهيم بود و تلاش خواهيم کرد تا اين باورها را جامه عمل بپوشانيم.

 1. حضور به موقع ، منظم و آراسته در محل کار منطبق با شئونات يک کارگزار دولت.

 2. برخورد محترمانه با مراجعان و پاسخگويي مناسب به آنان و نيز عذرخواهي در صورت بروز هر گونه اشتباه سهوي .

 3. صبر و شکيبايي در رسيدگي به امور مراجعين.

 4. شايستگي ، امانت داري و کسب مهارت لازم در انجام امور از آنجا که باور داريم که کارکنان شايسته ، امين و مجرب سرمايه هاي اجتماعي و اصلي شرکت هستند.

 5. ارائه عادلانه و بدون تبعيض خدمات ، فرصت ها و تسهيلات به مراجعان.

 6. پرهيز از قبول هر گونه واسطه گري و سفارش در انجام امور و اطلاع به مسئول ذيربط در صورت مشاهده هر گونه از مظاهر فساد اداري.

 7. اهتمام در جهت ايجاد نگرش مثبت در مراجعان.

 8. استفاده صحيح و قانونمند از مسئوليت ها و اختيارات اداري و انجام امور با حداقل هزينه با افزايش بهره وري.

 9. عمل به وعده هاي داده شده به ارباب رجوع و پرهيز از دادن وعده هاي بدون پشتوانه اجرايي.

 10. استقبال از نظرات ، ايده ها و انتقادات ارباب رجوع با روحيه اي انتقاد پذير و بهره گيري از آن در جهت بهبود خدمات با جلب مشارکت فکري آنان .

 11. تقويت روحيه کارگروهي در خود و مشارکت جويي و مشارکت پذيري در انجام وظايف محوله و همچنين تقويت و اشاعه روحيه قدرداني از ديگران.

 

ویرایشگر: فاطمه حکاکیان

تاریخ بروزرسانی:1398/08/08