اخبار و رویدادها
لیست اخبار
3000290052    سامانه دريافت شکايات و انتقادات حراست
3000290052 سامانه دريافت شکايات و انتقادات حراست
1394/01/29 : کلیه همکاران ، متقاضیان و مشترکین محترم می توانند هر گونه انتقاد، پیشنهاد و یا شکایات خود را از طریق سامانه پیامک 3000290052 به حراست شرکت آب و فاضلاب روستایی اطلاع رسانی نمایند. تاریخ نشر : 1394/01/29 ...