اخبار و اطلاعیه ها
لیست اخبار
فراخوان شناسايي پيمانکار
فراخوان شناسايي پيمانکار
1393/09/03 : شرکت آب وفاضلاب روستایی استان قزوین در نظر دارد جهت اجرای پروژه های عمرانی (تامین ،خط انتقال ،ذخیره وتوزیع آب شرب) در سطح روستاهای استان ،اقدام به شناسایی پیمانکاران توانمند ودارای صلاحیت نماید،لذا از کلیه پیمانکاران دارای گواهی صلاحیت وشخص حقیقی در رشته آب وهمچنین شرکتهای دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته آب وکاوشهای زمینی دارای پروانه صلاحیت حفاری دعوت می گردد حداکثر تا مورخ 30/10/93 اسناد وسوابق کاری خود راکه شامل. 1- رونوشت اساسنامه وآگهی روزنامه رسمی وآگهی آخرین تغییرات شرکت 2- رزو ......